Menu Zamknij

Psychoterapię można określić jako „terapię poprzez rozmowę”. Jest potwierdzoną metodą leczenia licznych zaburzeń emocjonalnych (m.in. zaburzenia lękowe, depresje). Psychoterapia znajduje zastosowanie także u osób, które nie radzą sobie z doświadczanymi kryzysami na różnych etapach życia lub po prostu szukają pomocy w poradzeniu sobie z różnymi wyzwaniami codzienności jak np. wypalenie zawodowe, kryzys w małżeństwie, chroniczny stres, mobbing w pracy. Nie musisz wiedzieć do końca, dlaczego chcesz podjąć psychoterapię. Czasami okazuje się nawet, że powód, dla którego rozpocząłeś psychoterapię jest zupełnie inny niż myślałeś…

Psychoterapię poprzedza jedno lub kilka spotkań, które mają na celu wstępne określenie przyczyny zgłaszanych trudności czy też objawów. Na spotkaniach tych jest ustalony kontrakt terapeutyczny co do częstotliwości spotkań i innych warunków udziału w terapii. W niektórych przypadkach konieczne jest skorzystanie z pomocy innych specjalistów – w tym zakresie współpracuję z kadrą terapeutyczną Ośrodka „Kompas” w Będzinie.

Moja oferta skierowana jest do osób, które doświadczają m.in. takich trudności jak: depresja, zaburzenia lękowe, nerwica, zaburzenia jedzenia – bulimia, anoreksja, natręctwa (OCD), wypalenie zawodowe, trudności w bliskich relacjach i inne. >więcej…